Dock indstillinger – almene og avancerede

Slået fra


Noget af det første jeg gør, ved anskaffelsen af en ny Mac er indstilling af docken. Uanset om man er nye eller erfaren mac bruger, så er docken ikke til at komme udenom.
Det er en smagssag, om hvorvidt docken skal være placeret i bunden, til højre eller venstre – uanset præferencer, så kommer hermed nogle dock indstillinger, som jeg finder nyttige.
Basis opsætning
Dockens indstillinger findes via Systemindstillinger > Dock

Her kan følgende indstilles:

  • Størrelse af dockens ikoner
  • Forstørrelse eller ej – når musen føres over dockens ikoner, kan disse forstørres op
  • Placering på skærmen
  • Minimering af vinduer enten via genie effekt eller skalering (altså minimering af vinduer, ikke en del af docken som sådan)
  • Foretræk faner ved åbning af dokumenter – her kan vælges “kun ved fuld skærm”, “altid” eller “manuelt”. Jeg synes det er mest anvendeligt ved fuld skærm, men prøv dig frem
  • Vinduets titellinje – minimer eller zoom funktion
  • Minimer vinduer til programsymboler – kan anbefales ved mange programmer åbent samtidigt for at spare op pladsen af/i docken (især for bærbare Macs med mindre skærme), dog giver det anledning til mindre overskuelighed
  • Hoppende symboler eller ej
  • Skjul/vis dock automatisk
  • Indikator for åbne programmer (en hvid prik vil være synlig ved åbne programmer)


Avancerede dock indstillinger

Tilføj mellemrum i docken
Struktur er godt! Hvis man ønsker at opdele sine programmer i docken via kategorier, så kan nedenstående kode indsættes i terminal, som så opretter mellemrum i docken. Gentag koden X antal gange, afhængig af ønsket antal mellemrum – husk at afslut med “killall Dock”:

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add ‘{tile-data={}; tile-type=”spacer-tile”;}’
killall Dock

Flyt rundt på programmerne som ønsket, og det kan ændres tilbage til standard ved at trække de enkelte programmer ud af docken, så forsvinder mellemrummene pr automatik.
Hold åbne programmer “skjult” i docken

Funktionen command + H anvender jeg konstant for at minimere /skjule mit igangværende program. Når denne funktion benyttes, kan jeg ligeledes anvende command + tab, for at gennemse alle åbne programmer.
Minimerer jeg et program “manuelt” fra programlinjen øverst, så kan jeg ikke på samme måde gennemse mine åbne programmer. Åbne programmer, der er “skjult” nedtones (som vist på ovenstående billede).
Jeg har indtastet følgende kode i Terminal, som skjuler mine programmer fiktivt i docken. På den måde kan jeg let se, hvilke programmer der er åbne:

defaults write com.apple.Dock showhidden -bool TRUE;
killall Dock

Ønskes det ændret tilbage til standard erstattes TRUE blot med FALSE.
Fjern dockens forsinkelse
Ved anvendelse af følgende kode, kan forsinkelsen ved skjulning/visning af docken elimineres helt eller delvist:

Ingen animation: defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -int 0;
killall Dock

Hurtig animation: defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -float 0.12;
killall Dock

Ændre tilbage til standard: defaults delete com.apple.dock autohide-time-modifier;
killall Dock

Dette indlæg er baseret på flere online artikler, herunder Makeuseoff

JJ